Wat kan de circulaire economie voor uw organisatie betekenen?

Wat is de meerwaarde van een circulaire aanpak? Welke opportuniteiten zijn er voor uw organisatie? En wat bedoelen we nu precies met circulariteit?

TEN definieert circulariteit als één van de belangrijkste pijlers om doordacht duurzame producten te specifiëren en te ontwikkelen met integratie van een duidelijke en transparant ontwikkelde methodologie.

NEEM CONTACT MET ONS OP

TEN formuleert voor uw organisatie een duidelijke visie op circulariteit door circulaire opportuniteiten te onderzoeken. Aan de hand van deze opportuniteiten ontwikkelt TEN voor uw organisatie een roadmap voor circulaire business cases, producten en diensten. De hoge graad van circulariteit wordt door TEN verder bewaakt in het integrale productontwikkelingsproces in de daaropvolgende fases: van specificatie over ontwikkeling tot industrialisatie.

Wat is de huidige stand van zaken op het vlak van circulariteit binnen uw organisatie, zowel qua businessmodel als wat producten en productieproces betreft? Wat zijn vervolgens de circulaire opportuniteiten voor uw bedrijf en wat is het potentieel om deze effectief uit te rollen? En waar wil én kan u naartoe groeien als organisatie die de ambitie heeft circulair te ondernemen over de gehele waardeketen?

Onze circulaire-expertcoaches hebben al heel wat baanbrekende circulaire onderzoeken en opdrachten voor organisaties en bedrijven uit diverse sectoren verwezenlijkt.

Wat kunnen zij concreet voor uw organisatie betekenen?

1. TEN Circulaire Denktank

TEN heeft een eigen denktank over circulariteit. Met die denktank willen we de vinger aan de pols houden op het vlak van circulaire economie en de toepassing ervan in product development projecten. Op regelmatige basis organiseren we interne brainstorms waarin we circulaire cases en uitdagingen analyseren om te vertalen naar TEN CE tools die praktisch toepasbaar zijn voor onze klanten actief in verschillende domeinen.

Onze methodologie voor integrale productontwikkeling voorziet 3 fases: Specificatie, Ontwikkeling & Industrialisatie. De Circulaire Denktank heeft een vijfstappenplan ontwikkeld dat circulariteit voor een bedrijf, business case, proces of product kadert binnen het hele proces van integrale productontwikkeling.

  1. Huidige status circulariteit (analyse & synthese)
  2. Opportuniteiten circulariteit (definiëring van circulair potentieel)
  3. Ontwikkeling roadmap (op basis van de onderzochte opportuniteiten)
  4. Productspecificatie (met toepassing van de TEN circulaire toolbox)
  5. Development, design & engineering (met toepassing van de TEN circulaire toolbox)

Het voordeel van dit vijfstappenplan: zo hebben we een leidraad voor uw circulaire strategie die gekoppeld kan worden aan de algemene TEN methodologie.

Naast het 5-stappenplan dat duidelijk maakt hoe TEN de dienstverlening inzake circulariteit aanpakt, is het belangrijk de juiste circulaire onderzoeksdomeinen te bepalen om alle mogelijke aspecten van de circulaire economie te kunnen behandelen. TEN definieert 5 pijlers als basis voor haar dienstverlening “circulariteit”:

  1. CIRCULAIR BUSSINESMODEL
  2. CIRCULAIR PRODUCT
  3. Vermindering van energie en materiaal -
  4. Circulair gebruikersreis 
  5. END-OF-LIFE verantwoordelijkheid

Voor wie?

Door deze slimme aanpak en methodologie kan uw organisatie terecht bij TEN voor alles wat met circulariteit te maken heeft.

Wat is circulariteit? En wat is een circulair product? Waarom moet u het circulair maken? Wat is de noodzaak? Wat is het belang voor overheden en hun aanbestedingen? Hoe kan u aantonen/bewijzen dat u circulair bent als bedrijf? Dat uw businessmodel, product of dienst circulair is? Hoe gaat u daar bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader mee om? En hoe begint u eraan… ? En niet onbelangrijk, wat is de ROI van circulariteit binnen uw organisatie?

Onze denktank wil kennis verwerven die we dan actief voor onze klanten aanwenden.

 

ja ik wil weten hoe de circulaire denktank mij kan helpen

2. Het meest circulaire gebouw ter wereld.

 

We zaten niet stil het voorbije jaar. Op de site van Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, in Westerlo verrijst het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen. De werken zijn volop aan de gang. Vandaag is de traditionele meiboom geplant op de houtskeletstructuur. Tegen de lente van volgend jaar zal het gebouw klaar zijn, als alles volgens plan verloopt. ’t Centrum zal dan voorzien in een gezonde en comfortabele werkomgeving. 

 

ja ik wil meer weten over het meest circulaire gebouw

3. TEN circulariteitsonderzoek voor uw organisatie

Als circulaire coach begeleiden onze topexperts bedrijven en organisaties in de omslag naar circulair denken. We onderzoeken de stand van zaken op het vlak van circulariteit en helpen aan de hand van workshops met de implementatie van concrete acties die uw organisatie ecologisch en financieel vooruithelpen. Het opmaken van een veranderingstraject voor een organisatie is een belangrijke opdracht die een stevig analytisch inzicht vraagt.

Aan de hand van een circulariteitsanalyse en één of diverse workshops formuleren wij onze aanbevelingen voor uw organisatie. Van grondstofontginning tot halffabricaten, opslag, over productie tot gebruik en end-of-life. Kortom de volledige circulaire waardeketen komt aan bod. We stellen een roadmap van opportuniteiten op. Deze opportuniteiten worden vervolgens vertaald naar concrete projecten, waarvan we de graad van circulariteit meten aan de hand van de 5 circulaire pijlers binnen de TEN methodologie.

Het is belangrijk dat alle mogelijke circulaire invalshoeken worden afgedekt en geïntegreerd in de verdere ontwikkeling van een project. Onderstaande figuur illustreert dat TEN met de 5 circulaire pijlers alle delen van de waardeketen onderzoekt en bijgevolg circulariteit integraal aanpakt. De pijlers staan immers onderling in relatie met elkaar en de stappen die ondernomen worden in de ene pijler hebben invloed op alle andere.

De gebundelde output van de algemene en de specifieke methode aan de hand van de TEN circulaire toolbox levert een relatieve score. Die score geeft de huidige circulaire status weer op het circulaire spinnenwebmodel van TEN. Het verschil tussen de score voor de huidige status en de opportuniteitscore geeft het circulaire potentieel weer voor uw project of organisatie. Daarna zullen onze experts samen met u onderzoeken welke opportuniteiten haalbaar zijn in functie van de benodigde inspanning en de beoogde graad van circulariteit.

 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Circulaire spinnenwebmodel