CASE

Ontwerp van een nieuwe openbare vuilnisbak voor het consortium van intercommunale Leiedal en de gemeenten in de regio Kortrijk. Dit project kadert binnen een Europees traject TRIPOD II. De nieuwe openbare vuilnisbak moet voldoen aan de vooropgestelde criteria binnen drie onderzochte domeinen: slim management, slim object en slim gedrag. 

Met ondersteuning van TEN agency als facilitator zijn verschillende opportuniteiten onderzocht tijdens co-creatieworkshops. Verschillende stakeholders kwamen tijdens deze sessies samen en maakten gebruik van uiteenlopende TEN tools om de noden in kaart te brengen, over ideeën te brainstormen, concepten te ontwikkelen en uiteindelijk een tastbaar eindontwerp te presenteren. 

DESIGN IT

Dit nieuwe stedelijke vuilnisbakconcept combineert slimme oplossingen op verschillende vlakken. Geïntegreerde technologieën ondersteunen een optimaal vuilnisprocesmanagement. Het scheiden van afval wordt gestimuleerd door de vormtaal en specifieke doorvoerelementen voor PMD en restafval.
Het algemene design oogt vriendelijk en de vooropgestelde materialen passen in het verhaal van de circulaire economie. Verder werd bij het ontwerp rekening gehouden met de ergonomische aspecten van het ledigen van een vuilnisbak. Die vuilnisbak kan bovendien gepersonaliseerd worden aan de hand van optionele en modulaire elementen. 

MAKE IT

TEN agency staat nu in voor de verdere ontwikkeling van het concept in samenwerking met partners gespecialiseerd in digitale technologie en productiebedrijven. De verschillende stakeholders en gemeenten zullen de vuilnisbak kunnen testen aan de hand van een prototype. 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP